#sonmac

sonmac instagram photos & videos

 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe (swatch như hình - Kathleens Light nhen) Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House (swatch như hình) Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy (swatch như hình) Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Sponsored ads

 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha (swatch như hình) Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo (swatch như hình) Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- Màu "tương ớt" Chili đây. Ko cần Kênh 14 lăng xê thì cũng rất hot rồi, mình bán đều đều lun á. Dc lăng xê thì hot càng thêm hot, ahihi ---------- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- Màu "tương ớt" Chili đây. Ko cần Kênh 14 lăng xê thì cũng rất hot rồi, mình bán đều đều lun á. Dc lăng xê thì hot càng thêm hot, ahihi ---------- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Sponsored ads

 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude (swatch như hình, tông đào đẹp bá cháy ạ) Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn Cr: google -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • Sponsored ads

 • Lì xì lên đến #100k đến hết mùng 10. Đang có GIVEAWAY nữa ạ —�—�—�—�- CÓ SẴN - Son MAC mua giá sale. Có sẵn các màu sau: #440k Chili Ruby Woo Mocha Yoni Crush (limited) A Killing Smile (limited) #425k: Velvet Teddy Riot House Taupe Nicki’s Nude Chọn: - #tapimac xem #mac #sonmac có sẵn - #tapilipstick xem #son có sẵn -------------------------------------------- Zalo/viber/imess: 0933.984.893 ❌KO GỌI❌ ❌ VUI LÒNG KO TRẢ GIÁ, tin/cmt trả giá Tapi sẽ ko trả lời Order 1tr ck trước, free ship/share ship 15k Ship COD nội thành HCM 20k, ngoại thành 25k Ko ship COD tỉnh Khách ck, Tapi chỉ giữ hàng đến hết ngày hôm sau để nhận ck shopee/fb: #tapistore #myphamxachtay #hangmyxachtay

  0
 • M.A.C LIPTICKS Giá : #390k ‼️‼️ Vì nhìu bạn hõi vì sao shop nhận order hàng Mỹ -Hàn mà sao hem lấy son Mac về bán lun Shop đã về đc 20 cây son MAC vào tối hôm qua . Về các màu hot nhất thị trường châu á nà 🆕MÀU : Chili Lady danger Ruby woo Hàng Order US 100% #son #sonmac #mac #hangmy

  0
 • MAC VỀ ❌ CHILI ❌ LADY DANGER ❌ RELENLESSLY RED #sonmac #maclipstick #macrelentlesslyredlipstick #macladydanger #macchili #sonmôi #sonmoi caocap #sonmoi #myphamxachtay #cosmetics

  0
 • MAC Patrickwoo. Đỏ thuần hợp với mọi tone và cực tôn da. Đầu tháng 3 Thảo về thêm, khách chưa mua được thì nhắn Thảo xí dùm, có hàng Thảo giao ngay ạ #sonmac #sonmac chinhhang #macrubywoo #macrussianred #macchili #sonmôi #sonmoi #mypham hcm #mypham usa #mypham #sonhighend #macpatrickstarrr #sonmac limited #maclimited

  5
 • Khai xuân bằng son đỏ cho đỏ rực nha năm nha khách ơi MAC nhà em đã đáp hàng các màu best seller đủ cho các chị em làm đẹp rồi đây ạ. Đặc biệt khi khách đặt hàng sẽ được Thảo bốc ngẫu nhiên lì xì may mắn đầu năm ạ. Đơn nào cũng có nhé ạ Yayyy #sonmac #macrubywoo #macrussianred #macchili #sonmac chinhhang #sonmoi #sonmôi #sonmoi #sonhighend #ootdvietnam #tet2018 #lixidaunam #makeup #mypham usa #mypham #mypham hcm #thaoauthlipstick

  3
 • Sponsored ads

 • Năm mới mến chúc nhà mình thật nhiều sức khoẻ và niềm vui nha ❤️❤️ Moonie sale son MAC đồng giá #410k cả nhà nhé #sale #moonieshop #sonmac #maclipstick #mypham #mypham hcm

  1
 • Đánh son đỏ cho may mắn nàooo Mac Ruby Woo vẫn là huyền thoại !!! Giá em ý : #400k #sonmac #sonmac rubywoo

  1
 • Vừa đặt chân xuống HN đã lại nổ đơn rồi Son MAC nhà Zoe còn độ hai chục thỏi thôi nhé! Đa phần là Ruby Woo ạ! Ai cần thì ới Zoe nhaaaaaaaa <3 Ship trong ngày hoặc ship đúng ngày vía thần tài (M10) đều được hết ạ! HÀNG CÓ SẴN & ĐA DẠNG TẠI #zoevu 0978501798 (Zalo/Viber/Imess/SMS) ✔✔️️✔️ TUYỂN CTV & KHÁCH SỈ TRÊN TOÀN QUỐC GIÁ SIÊU TỐT SHIP COD TOÀN QUỐC #mac #maclipstick #limited edition #limited #lipstick #macvietnam #maclimitededition #sonmoi #sonmac #macsnowball #myphamxachtay #hangxachtay

  1