2 comments

  1. High-End Lipsticks-Hàng Có Sẵn's profile photo
    High-End Lipsticks-Hàng Có Sẵn

    @changg17 hi bạn! Giá son Mac 420k, hộp son 25k (kèm hạt xốp trắng) tổng cộng 445k bạn nhé! Bạn co thể chọn màu son bạn muốn nè